15 thoughts on “[Dota 2 Auto Chess] ĐỘI HÌNH BEAST TỐI THƯỢNG – GÂY 316 DAMAGE CHO CẢ BÀN

  1. Hồi trc tâm huyết làm youtube 3 năm chả tiến triển
    H làm vui vui mấy clip chơi với bạn bè lại được vài clip được chú ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *